fysisk-aktivitet-och-folkhalsaTänk så mycket böcker på svenska, som nu finns utgivna om fysisk aktivitet. Jag såg 28 titlar på Adlibris och något färre på Bokus, bl.a. vår egen FYSS á 356 kr.

Nu finns även boken ”Fysisk aktivitet och folkhälsa” av Johan Faskunger (okt 2013 Studentlitteratur 255 sidor). Johan är medlem i YFA, beteendevetare och fil.dr i fysisk aktivitet och hälsovetenskap. Han har arbetat vid Folkhälsoinstitutet, Örebro universitet och Karolinska Institutet. Idag är han egen företagare med www.proactivity.se

Jag tycker att de som skulle kunna säga hur det är och vad som kan göras åt det, ägnar mer tid åt sina karriärer och att få artiklar publicerade. Men Johan Faskunger, liksom YFA, förenar både den sökande vetenskapligheten med verktygen att förändra.

Är stillasittandet farligt? Vilka vinster ger oss fysisk aktivitet? Johan är bra på att dels beskriva situationen utifrån evidens och dels på att visa konkreta sätt att förena vetenskapliga rön och praktiska insatser för att påverka omgivningen och individen.

Johan säger: ”Min ambition är att ta fram den mest heltäckande genomgången av området fysisk aktivitet och folkhälsa i Sverige. Min bok integrerar kunskap och erfarenheter från många olika discipliner, inklusive fysiologi, psykologi, sociologi, medicin, politik, kommunikation och folkhälsovetenskap.”

Detta är ett riktigt bra exempel på en ”YFA-bok” – den sammanfattar många yrkesgruppers kunskap i ämnet fysisk aktivitet.

Peter Lamming

 

RSS
Share