Boverket anordnar en konferens om samhällsplanering som stimulerar till fysisk aktivitet i vardagen den 24-25 april på GIH i Stockholm.

Ta chansen att vara med under två dagar när vi sätter fokus på folkhälsoperspektivet i den fysiska planeringen. Hur kan den byggda miljön bidra till att fler rör sig mer? Kom, lyssna, få aktuell kunskap, diskutera och möt nya kompetenser inom ditt arbetsområde!Konferensen riktar sig främst till dig som arbetar med fysisk planering, utemiljö, trafikplanering och folkhälsoplanering på kommun eller landsting.

Första dagen är fylld av aktuell forskning och inspirerande exempel från Danmark och Sveriges kommuner, möjlighet till fysisk aktivitet och gemensam middag på kvällen. Dag två inleds med en internationell utblick följd av ett dialogseminarium (open space) där dina frågeställningar och inspel sätter agendan för diskussionen – hur utvecklar vi en byggd miljö som stimulerar till fysisk aktivitet?

Läs mer på Boverkets webbplats http://www.boverket.se/Planera/Planera-for-fysisk-aktivitet/Konferens-Planera-for-rorelse/

RSS
Share