Valberedningen har enats om att föreslå generalförsamlingen, som träffas 20 september kl. 08.30 i Malmö att hela nuvarande styrelse omväljs på två år med undantag för Matti, som vill lämna och han föreslås bli ersatt av Maria Hagströmer KI, Stockholm.

Nomineringen är öppen ända fram till själva mötet. Enligt stadgan får det vara nio personer i styrelsen.
Nuvarande styrelse består av Carl Johan Sundberg, Agneta Ståhle, Mats Börjesson, Eva Jansson, Mai-Lis Hellénius och Jill Taube.

RSS
Share