Svenska Läkaresällskapets riksstämma i slutet av november fokuserar mycket på ”Framtidens hälsa”.
YFA vill passa på och lyfta fram den preventiva nyttan av fysisk aktivitet genom att anordna ett symposium den 28 novmeber kl. 08.30 och genom att delta i Hälsotorget. Vi lyfter gärna fram bifogad länk ur dagens nummer av Läkartidningens nyhetsbrev om Motion och hälsa:
http://www.lakartidningen.se/07engine.php?articleId=18572

RSS
Share