YFA anordnade Generalförsamling i Malmö den 20 september 2012, i anslutning till SFAIM:s idrottsmedicinska höstmöte.
Medlemmar deltog i årsmötet både på plats och per telefon och Skype. Matti Leijon, folkhälsostrateg i Skåne och Jill Taube, psykiatriker i Stockholm lämnade styrelsen. De ersätts i styrelsen med Maria Bjerstam från Skåne, sjukgymnast och samordnare i regionen för FaR, samt med Maria Hagströmer,
PhD och fysioterapeut med anställning vid KI i Stockholm. Övriga styrelseledamöter omvaldes, d.v.s. Carl Johan Sundberg, Agneta Ståhle, Mats Börjesson, Eva Jansson och Mai-Lis Hellénius.

RSS
Share