Vi är tacksamma över och stolta för att Du vill vara medlem i Yrkesföreningar för Fysisk Aktivitet – YFA. ‎Två tredjedelar av sjukdomarna i världen kan enligt WHO förebyggas eller behandlas genom mer hälsosamma levnadsvanor (ingen tobak, måttligt med alkohol, bra mat och daglig motion). För Sveriges del räknar man att kostnaderna årligen är 25 miljarder kronor till följd av otillräcklig fysisk aktivitet.

YFA är aktivt i nationella nätverk som arbetar för att uppfylla riksdagens folkhälsomål om Ökad fysisk aktivitet. Vi samarbetar med yrkesförbund, myndighet och enskilda, men även på den internationella nivån. FYSS har hittills översatts till norska, engelska och vietnamesiska.

Väl att märka är att så gott som allt detta arbete sker på ideell basis. Trots bokutgivningar och seminarier, föreläsningar, samarbetsavtal med FHI och uppvaktningar har YFA inte haft inkomster så att vi kan planera längre än ett halvår i taget. Det är minst sagt olyckligt eftersom våra gemensamma insatser, bidrar till förbättrad hälsa för många och stora besparingar för samhället.

Vi är mycket angelägna om att få ha dig som aktiv medlem i YFA. Det kostar 100 kr/år.

Du får gärna värva nya medlemmar på skolan, i arbetet och i omklädningsrummet.

Bankgiro för inbetalning av medlemsavgiften gällande 2012 är  5642-2462

Var snäll och skriv ditt namn och e-postadress.

RSS
Share