Skidåkare möts allt oftare av avgiftskrav för att få ge sig ut i spåren. Om inte ett prejudikat i Högsta förvaltningsdomstolen sätter stopp för detta återstår bara att lagfästa allemansrätten.

I stället för att utnyttja möjligheter till avgifter, borde kommuner och andra offentliga aktörer sträva efter att öka motionsmöjligheterna och göra fritidsmotion så lättillgängligt som möjligt, skriver folkpartisterna Birgitta Rydberg och Barbro Westerholm.

Länk till artikeln i SvD.

RSS
Share