Fysisk aktivitet och hälsa i alla åldrar är en kurs på KI som ger inblick i de viktigaste framstegen rörande fysisk aktivitet som behandling och förebyggande av en rad vanliga sjukdomstillstånd. Dessutom  förutsättningar för fysisk aktivitet i livets olika skeden.

Kursstart: 7 maj 2012

Länk till kurssidan

Se videoklipp med Jessica Norrbom som är kursledare:

RSS
Share