Jill Taube vid release av sin nya bok Själ och kropp.

Stillasittandet klassas numer av WHO som den 4:e största risken till förtidig död. YFA har under drygt tio år enträget tagit fram evidens för att fysisk aktivitet är verksamt att förebygga en rad vanliga folksjukdomar, samt även att bidra till behandlingen. Den vetenskapliga boken FYSS, används som underlag inom vården i alla landsting. Metoden FaR – fysisk aktivitet på recept används i allt högre utsträckning. YFA ger även ut den populärvetenskapliga boken ”Ordination: Motion”. Till bägge böckerna har Jill Taube bidragit med artiklar.
Nu kommer hon ut med boken ”Själ och kropp” under eget namn på Brombergs förlag.
 
Under knappt ett decennium har mer än 150 000 nya forskningsrapporter publicerats inom området fysisk aktivitet och hälsa. Kunskapen om vad brist på daglig rörelse kan förorsaka är väldokumenterad. Det är dock en förhållandevis ny vetskap vilken praktisk nytta fysisk aktivitet kan ha för vår psykiska hälsa. Om detta skriver Jill, som i vardagen är psykiatriker och verksamhetsledare för landstingets FaR-utbildning, samt är på fritiden engagerad i YFAs styrelse, som sekreterare. Boken har ett förord av livsstilsprofessor Mai-Lis Hellenius.
 
Boken har många råd för den som vill komma igång på egen hand. Rörelsepauser i vardagen bör bli en rutin lika vanlig som tandborstning. Det finns en mängd hjälpmedel i form av stegräknare, dagbok, gåstavar. För många kan det vara bra med en förebild, som är regelbundet fysiskt aktiv och som kan bli en personlig mentor. ”Walk&talk” är en metod för att få tankarna att klarna under gång. Detta är en pigg pionjärbok i höstmörkret, som får oss att må bättre. / Peter Lamming

RSS
Share