Fysisk aktivitet på Recept (FaR) är en metod för att få stillasittande att röra sig mer.
– De som ordinerats organiserade aktiviteter minskade sin stillasittande tid signifikant sex månader efter att de fått sitt recept, säger Master of Public Health Amanda Ek vid Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap, NHV.

Fysisk aktivitet på Recept har sedan 2001 använts inom den svenska sjukvården för att behandla eller förebygga ett 30-tal sjukdomstillstånd. Ordinationen kan bestå av både vardagsmotion och organiserade aktiviteter. Amanda Eks masterstudie vid NHV Främja folkhälsan genom Fysisk aktivitet på Recept, med fokus på organiserad träning har undersökt effekten hos personer som ordinerats organiserad aktivitet.
– Studien visar att majoriteten av dem som ordineras exempelvis gympa eller gymträning följer ordinationen och minskar sin stillasittande tid på fritiden, säger Amanda Ek.

Läs mer

RSS
Share