Att skriva ut recept på fysisk aktivitet i syfte att förebygga och behandla olika sjukdomar kan nu bli verklighet inom hälso- och sjukvården i hela världen. Boken ”Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling” (FYSS) har nu kommit ut i en upplaga på engelska.

 

Fysisk aktivitet på recept (FaR®) är en metod som används inom alla landsting i Sverige och på nio av tio hälsocentraler. Handboken ”FYSS” används som en uppslagsbok av hälso-och sjukvårdspersonal i arbetet med att främja fysisk aktivitet. Den används också som en referens i över 50 procent av alla förskrivningar av fysisk aktivitet.

Det finns ett stort internationellt intresse för arbetet med hur fysisk aktivitet kan förebygga och behandla sjukdomar. Flera länder arbetar redan med någon form av förskrivningar av fysisk aktivitet och än fler är intresserade av att starta.

Den engelska upplagan har titeln ”Physical activity in the prevention and treatment of disease” och utkom den 29 november 2010. Det är en översatt och delvis reviderad upplaga av svenska FYSS 2008. Sedan tidigare finns också en version av FYSS utgiven i Norge.

RSS
Share