Home » Om YFA » Styrelse

Styrelse

Styrelsen för YFA 2015 – 2016

Ordförande
Carl Johan Sundberg, professor
Karolinska Institutet, Stockholm
carl.j.sundberg@ki.se

Vice ordförande
Agneta Ståhle, professor, leg. sjukgymnast
Karolinska Institutet, Stockholm
agneta.stahle@ki.se

Kassör
Anita Hansson, MSc, leg. sjukgymnast, civilekonom
Uppsala kommun, Uppsala
anitahanssonuppsala@hotmail.com

Sekreterare (adjungerad till styrelsen)
Gabriella Beckvid Henriksson, MSc, leg. sjukgymnast
Yrkesföreningar för fysisk aktivitet, Stockholm
gabriella.beckvid-henriksson@yfa.se

Ledamot
Mats Börjesson, professor
Sahlgrenska Akademin, Göteborg
mats.brjesson@telia.com

Ledamot
Ing-Mari Dohrn, medicine doktor, leg. sjukgymnast
Karolinska Institutet, Stockholm
ing-mari.dohrn@ki.se

Ledamot

Margareta Eriksson, medicine doktor, leg. sjukgymnast
Norrbottens läns landsting, Boden
margareta.eriksson@nll.se

Ledamot
Mai-Lis Hellénius, professor
Karolinska Institutet, Stockholm
mai-lis.hellenius@ki.se

Ledamot
Eva Jansson, professor
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
eva.jansson@ki.se

Ledamot
Matti Leijon, medicine doktor, folkhälsovetare
Universitetssjukhuset, Linköping
matti.leijon@regionostergotland.se

Revisor
Anders Faager
anders.faager@gmail.com

Valberedning
Johan Tranquist
johan.tranquist@gmail.com

Jón Karlsson
jon.karlsson@telia.com

Harald Roos
harald.roos@skane.se

Kansli
YFA, c/o SFAIM
Tuna industriväg 4,
153 30 Järna
kansli@svenskidrottsmedicin.se

Kansliansvarig och projektsamordnare för ”FYSS”
Gabriella Beckvid Henriksson
gabriella.beckvid-henriksson@yfa.se

Webbansvarig
Anna Nylén
redaktor@svenskidrottsmedicin.se

YFA – Yrkesföreningar för Fysisk Aktivitet
Organisationsnummer 802415-0115,
Bankgiro 5642-2462,
www.FYSS.se och www.YFA.se

Malou Efter tio i TV4 från 2017-03-27: Professorn Carl Johan Sundberg om träningens fantastiska konsekvenser. Träning är det enda som hjälper vid cancerrelaterad trötthet. Ny forskning indikerar även att vår hud föryngras av träning. Publicerades den 27 mars 2017