Home » Om YFA » YFAs styrelse 2017

YFAs styrelse 2017

Ing-Mari Dohrn                                     Tf ordförande

ing-mari.dohrn@ki.se

 

Eva Jansson                                        Vice ordförande

eva.jansson@ki.se

 

Mats Börjesson                                    Ledamot

mats.brjesson@telia.com,

 

Charli Eriksson                                    Ledamot

charli.eriksson@oru.se

 

Margareta Eriksson                             Ledamot

margareta.eriksson@nll.se

 

Anita Hansson                                     Ledamot

anita.hansson@uppsala.se

 

Eva Jansson                                        Ledamot

eva.jansson@ki.se

 

Lena Kallings                                       Ledamot

lena.kallings@gih.se

 

Matti Leijon                                           Ledamot

matti.leijon@regionostergotland.se

 

Agneta Ståhle                                      Ledamot

agneta.stahle@ki.se

 

Lena Sjödahl                                        Revisor

lena.sjodahl@leadershippower.se

 

Maria Hagströmer                                Valberedning

maria.hagstromer@ki.se

 

Carl Johan Sundberg                         Valberedning

carl.j.sundberg@ki.se

 

Ewy Thörnqvist                                    Valberedning

ewy.thornqvist@tobaksfakta.se

 

Adjungerad:

Kristina Larsson

kristina.larsson@yfa.se

 

 

Kansli
YFA, c/o SFAIM
Tuna industriväg 4,
153 30 Järna
kansli@svenskidrottsmedicin.se

Kansliansvarig och projektsamordnare för ”FYSS”
Kristina Larsson
Yrkesföreningar för fysisk aktivitet, Stockholm
kristina.larsson@yfa.se

Webbansvarig
Anna Nylén
redaktor@svenskidrottsmedicin.se

YFA – Yrkesföreningar för Fysisk Aktivitet
Organisationsnummer 802415-0115,
Bankgiro 5642-2462,
www.FYSS.se och www.YFA.se

Malou Efter tio i TV4 från 2017-03-27: Professorn Carl Johan Sundberg om träningens fantastiska konsekvenser. Träning är det enda som hjälper vid cancerrelaterad trötthet. Ny forskning indikerar även att vår hud föryngras av träning. Publicerades den 27 mars 2017