I höst fyller YFA 20 år något vi vill uppmärksamma i samband med lanseringen av den nya populärvetenskapliga FYSS, Fysisk aktivitet som medicin – en praktisk handbok utifrån FYSS.

I SISUs intervju med YFAs ordförande Ing-Mari Dohrn lyfter hon bl.a YFAs uppgift som förening och arbetet med FYSS se länk.

Please follow and like us:
RSS
Facebook
Twitter