2018

 

WHO har utvecklat en global handlingsplan för att hjälpa länder att upprätta policys och insatser för att främja fysisk aktivitet. Se länk.