Vi är

Yrkesföreningar för fysisk
aktivitet (YFA) är en
självständig delförening
inom Svensk Förening
för Fysisk Aktivitet och
Idrottsmedicin (SFAIM),
sedan 1998.

LÄS MER

VI VILL

Att med kunskapsspridning
bidra till att förbättra
människors hälsa genom
fysisk aktivitet.

Vi gör

Ger ut boken FYSS, Fysisk aktivitet i
sjukdomsprevention och
sjukdomsbehandling.
Sprider kunskap.
Företräder ämnesområdet.
Handlägger frågor som
rör fysisk aktivitet.

Samverkan ska få européer att röra på sig mer

Samverkan ska få européer att röra på sig mer. EU-kommissionen och världshälsoorganisationen WHO har kartlagt EU-ländernas insatser för att öka den fysiska aktiviteten. I Sverige har bland annat skolverket, Socialstyrelsen, Riksidrottsförbundet och...

Ny uppdaterad FYSS.
53 kapitel.
Läs mer & beställ.

RSS
Facebook
Twitter