Vi är

Yrkesföreningar för fysisk
aktivitet (YFA) är en
självständig delförening
inom Svensk Förening
för Fysisk Aktivitet och
Idrottsmedicin (SFAIM),
sedan 1998.

LÄS MER

VI VILL

Att med kunskapsspridning
bidra till att förbättra
människors hälsa genom
fysisk aktivitet.

Vi gör

Ger ut boken FYSS, Fysisk aktivitet i
sjukdomsprevention och
sjukdomsbehandling.
Sprider kunskap.
Företräder ämnesområdet.
Handlägger frågor som
rör fysisk aktivitet.

YFA samarbetar med Folkhälsomyndigheten för att införa FaR i EU!

YFA är glada att meddela att vi samarbetar med Folkhälsomyndigheten i ett EU-projekt för att införa den svenska modellen FaR® i flertalet EU-länder, Fysisk aktivitet på export! YFA har tillsammans med Folkhälsomyndigheten ansökt och blivit beviljade ett treårigt...

Ny uppdaterad FYSS.
53 kapitel.
Läs mer & beställ.

RSS
Facebook
Twitter