Vi är

Yrkesföreningar för fysisk
aktivitet (YFA) är en
självständig delförening
inom Svensk Förening
för Fysisk Aktivitet och
Idrottsmedicin (SFAIM),
sedan 1998.

LÄS MER

VI VILL

Att med kunskapsspridning
bidra till att förbättra
människors hälsa genom
fysisk aktivitet.

Vi gör

Ger ut boken FYSS, Fysisk aktivitet i
sjukdomsprevention och
sjukdomsbehandling.
Sprider kunskap.
Företräder ämnesområdet.
Handlägger frågor som
rör fysisk aktivitet.

Uppdaterade riktlinjer för fysisk aktivitet från UK!

Nya uppdaterade guidelines för fysisk aktivitet från UK. Vi i YFA har precis påbörjat arbetet med att uppdatera de Svenska rekommendationerna som vi tog fram 2011. Ni kan följa vår resa på våra sociala kanaler. UK...

Ny uppdaterad FYSS.
53 kapitel.
Läs mer & beställ.

RSS
Facebook
Twitter