Vi är

Yrkesföreningar för fysisk
aktivitet (YFA) är en
självständig delförening
inom Svensk Förening
för Fysisk Aktivitet och
Idrottsmedicin (SFAIM),
sedan 1998.

LÄS MER

VI VILL

Att med kunskapsspridning
bidra till att förbättra
människors hälsa genom
fysisk aktivitet.

Vi gör

Ger ut boken FYSS, Fysisk aktivitet i
sjukdomsprevention och
sjukdomsbehandling.
Sprider kunskap.
Företräder ämnesområdet.
Handlägger frågor som
rör fysisk aktivitet.

Var med och gör skillnad! Bli medlem i YFA

Medlemskap i YFA, som självklar aktör inom hälsofrämjande fysisk aktivitet, är ett bra sätt att fördjupa sitt intresse, utöka nätverk och kontakter, få rådgivning och hålla sig uppdaterad inom området. Två tredjedelar av sjukdomarna i världen kan enligt WHO förebyggas...

Ny uppdaterad FYSS.
53 kapitel.
Läs mer & beställ.