Vi är

Yrkesföreningar för fysisk
aktivitet (YFA) är en
självständig delförening
inom Svensk Förening
för Fysisk Aktivitet och
Idrottsmedicin (SFAIM),
sedan 1998.

LÄS MER

VI VILL

Att med kunskapsspridning
bidra till att förbättra
människors hälsa genom
fysisk aktivitet.

Vi gör

Ger ut boken FYSS, Fysisk aktivitet i
sjukdomsprevention och
sjukdomsbehandling.
Sprider kunskap.
Företräder ämnesområdet.
Handlägger frågor som
rör fysisk aktivitet.

WHO, World Health Assembly har antagit en ny strategisk plan

2018 World Health Assembly har antagit en strategisk plan på fem år, skapad för att världen ska nå hållbarhetsmålen med ett specifikt fokus på SDG3: säkerställa hälsosamma liv och främja välmående för alla i alla åldrar före 2030. Se...

Ny uppdaterad FYSS.
53 kapitel.
Läs mer & beställ.