YFA på riksdagsbesök

YFA på riksdagsbesök

YFA har uppvaktat socialutskottets Gunnar Sandberg (s) i Riksdagen. Vi hade ett mycket intensivt och trevligt utbyte och Gunnar visade sig vara en entusiast, vad gäller fysisk aktivitet och förebyggande hälsa. Han vill gärna se att staten satsar en miljard kronor...
YFA i samarbetsprojektet ”Läkares samtal om levnadsvanor”

YFA i samarbetsprojektet ”Läkares samtal om levnadsvanor”

Äntligen har Socialstyrelsen insett värdet av fysisk aktivitet i sjukdomsförebyggande syfte! Den vetenskapliga dokumentationen är övertygande. Vår förenings arbete, med att ta fram FYSS, bekräftas genom att det i Socialstyrelsen nationella riktlinjer föreslås...

Livsfarligt att sitta stilla

Den som sitter stilla kan löpa upp till 40 procents större risk att dö i förtid. Det har forskare i Australien kommit fram till skriver SvD i en artikel.  Studien visar att för mycket stillasittande är en egen riskfaktor som är oberoende av andra faktorer som träning...

Nya rekommendationer för fysisk aktivitet

De första rekommendationerna för fysisk aktivitet kom 2000 och underlaget skrevs då som nu av YFA och antogs av Svenska Läkaresällskapet. Under det senaste decenniet har det forskats mycket på området prevention och behandling. Fysisk aktivitet har fått en kraftigt...

Fysisk aktivitet på recept fungerar

Fysisk aktivitet på Recept (FaR) är en metod för att få stillasittande att röra sig mer. – De som ordinerats organiserade aktiviteter minskade sin stillasittande tid signifikant sex månader efter att de fått sitt recept, säger Master of Public Health Amanda Ek vid...
RSS
Share