Var med och gör skillnad! Bli medlem i YFA

Medlemskap i YFA, som självklar aktör inom hälsofrämjande fysisk aktivitet, är ett bra sätt att fördjupa sitt intresse, utöka nätverk och kontakter, få rådgivning och hålla sig uppdaterad inom området. Två tredjedelar av sjukdomarna i världen kan enligt WHO förebyggas...
RSS
Share