Fysisk aktivitet och risk för komplikation vid operation

Patienter med låg kondition löper fem gånger högre risk att dö under, eller direkt efter en operation, jämfört med vältränade patienter.

Studier pekar på att patienters mjölksyratröskel är en indikator som är mer rättvisande än patientens ålder för att uppskatta risken för komplikationer eller död vid ett kirurgiskt ingrepp.

http://www.rcsed.ac.uk/education/educational-resources/excercise-and-surgery-resource.aspx

 

 

Kan tio minuters träning vara tillräckligt?

Kan man få bra resultat av bara tio minuters träning i veckan? Ja, säger läkarna Anders Hansen och Carl Johan Sundberg (ordförande i Yfa) som menar att intensitet och regelbundenhet är nyckeln i Nyhetsmorgon i tv 4 .

http://www.tv4play.se/program/nyhetsmorgon?video_id=2960889&utm_medium=sharing&utm_source=permalink&utm_campaign=tv4play.se&starttime=399

 

 

 

Rökstopp innan operation minskar risk för komplikationer

Rökare har ökad risk att drabbas av komplikationer i samband med ett kirurgiskt ingrepp. Sämre hjärtfunktion, blodcirkulation, syresättning och nedsatt lungfunktion är kända effekter av rökning, som bidrar till komplikationer i samband med operation. Det är därför viktigt att kunna erbjuda hjälp med att göra ett rökstopp i samband med operation skriver Läkartidningen.

Länk till artikeln i Läkartidningen 29-31/2014

Debatt om Fysisk aktivitet på recept

Det finns evidens för Fysisk aktivitet på recept, FaR! Det är en evidensbaserad metod för att förebygga och behandla sjukdom. Det skriver Mai-Lis Hellénius med flera i ett debattinlägg i Läkartidningen med anledning av att Svensk förening för allmänmedicin (SFAM) pekar ut FaR som onödig åtgärd inom svensk allmänmedicin.

En debatt om FaR har blossat upp i Läkartidningen efter att SFAM presenterat en lista på åtgärder som pekas ut som onödiga, däribland FaR som enligt SFAM saknar vetenskapligt stöd.

I debattinlägget skriver Mai-Lis Hellénius, Carl Johan Sundberg (ordf. YFA), Ing-Mari Dohrn och Mats Börjesson (ordf. SFAIM) att FaR är en rekommenderad arbetsmetod för att öka den fysiska aktiviteten hos individer som är fysiskt inaktiva och förskrivningen sker i dialog med patienten. Riktlinjerna har tagits väl emot av såväl hälso- och sjukvårdspersonal som av patienter och vi befinner oss just nu i ett paradigmskifte i svensk hälso- och sjukvård

De anser att den av SFAM framtagna listan inte är baserad på den samlade vetenskapliga evidensen och de betvivlar att den representerar svenska allmänläkares syn på det preventiva arbetet och FaR.

Debatten fortsätter i Läkartidningen (29-31/2014) där Lena Kallings som forskat på FaR i många år säger att hon tror att kritiken bygger på ett missförstånd. Hon anser att även om receptet är viktigt, är det ett stort missförstånd om man tror att FaR bara är en receptblankett. I själva verket är FaR en metod som består av fem delar:

  • Ett patientcentrerat samtal.
  • Välja lämplig aktivitet med hjälp av Fyss, den fysiska aktivitetens motsvarighet till Fass.
  • Skriva receptet.
  • Uppföljning av såväl förändring i fysisk aktivitet som effekt på hälsoutfall.
  • Samarbeta med det omgivande samhället, exempelvis med gym eller Korpen.

Länk till debattartikel i Läkartidningen. 2014;111:CY36 http://www.lakartidningen.se/Opinion/Debatt/2014/07/Evidens-finns-for-fysisk-aktivitet-pa-recept/

Länk till artikel med SFAMs lista över onödiga åtgärder Läkartidningen 27-28/2014: http://www.lakartidningen.se/Aktuellt/Nyheter/2014/06/SFAM-listar-onodiga-atgarder/

Länk till artikel Striden om FaR: ”Mer än bara ett recept” Läkartidningen 29-31/2014 http://www.lakartidningen.se/Aktuellt/Nyheter/2014/07/Mer-an-bara-ett-recept/

Pris till Mai-Lis Hellénius bok ”Solens Hälsa”

Professor Mai-Lis Hellenius, styrelseledamot i YFA, vann den 20 maj första pris för boken ”Solens Hälsa” vid Kokböckernas ”Oscarsgala”, Gourmand Cookbook Award i Peking. Läs mer om priset på www.cookbookfair.com.

mai-lis

 

 

 

 

 

Arbete med FaR inom elevhälsan

En kartläggning har gjorts av hur elevhälsan i Stockholms län och övriga landet arbetar med fysisk aktivitet på recept (FaR). Resultaten har sammanställts i en rapport där man bl. a. belyser goda exempel från elevhälsan i landet och hur man inom Stockholms läns landsting arbetar med FaR till barn och ungdomar.

Resultatet visar att 12 av 26 kommuner i Stockholms län i någon mån arbetar med FaR inom elevhälsan. Tio procent av alla skolsköterskor och skolläkare i Stockholms län förskriver FaR. Över hälften, 65 procent, var intresserade av att arbeta med FaR och nästan lika många, 61 procent, ville få utbildning i FaR.

En fokusgruppsintervju i Stockholm stad visade att skolsköterskor har stort behov av att motivera elever till ökad fysisk aktivitet, men elevhälsans ledning tycker att metoden är komplicerad.

I övriga landet arbetar nio av 21 landsting med FaR. Målgruppen för FaR har ofta visat sig vara en begränsad grupp elever med hälsoproblem eller medicinska diagnoser och/eller friska elever som var otillräckligt fysiskt aktiva.

Källa: Folkhalsoguiden.se

http://www.folkhalsoguiden.se/sv/Publikationer/461/455/Elevhalsans-arbete-med-FaR-till-barn-och-ungdomar-i-Stockholms-lan-och-ovriga-landet-/?cid=2185&saitem=46

Mättat fett är mer fettbildande och mindre muskeluppbyggande än fleromättat

Ny forskning från Uppsala universitet visar att mättat fett är mer fettbildande och mindre muskeluppbyggande än fleromättat fett. Det är den första studien på människa som visar att matens fettsammansättning inte bara påverkar blodets kolesterolhalt och risken för hjärtkärlsjukdom, utan också reglerar var i kroppen fettet lagras. Resultaten har publicerats i den amerikanska tidskriften Diabetes.

I studien har trettionio unga, normalviktiga vuxna män och kvinnor ätit 750 extra kalorier per dag under sju veckor. Målet var att de skulle gå upp tre procent av sin urspungliga vikt. Projektet uppmärksammades när det inleddes 2011, bland annat eftersom de extra kalorierna intogs i form av muffins med högt fettinnehåll, bakade i labbet av Fredrik Rosqvist, doktorand och studiens försteförfattare.

Hälften av deltagarna blev lottade att äta överskottskalorier från fleromättat fett (solrosolja), medan den andra hälften fick överskottskalorier från mättat fett (palmolja).  De båda kosterna innehöll lika mycket socker, kolhydrater, fett och protein, det enda som skiljde dem åt var typen av fett.

Ökningen av kroppsfett samt fördelningen av fett i kroppen mättes med magnetkamera före och efter viktökningen, liksom kroppens muskelmassa. Genaktiviteten mättes i bukfettet före och efter viktuppgång med hjälp av ett gen-chip där flera tusen gener studeras samtidigt

Trots jämförbar viktuppgång mellan de båda kostgrupperna, orsakade överkonsumtionen av mättat fett en markant större ökning av mängden fett i levern och buken i jämförelse med överkonsumtion av fleromättat fett. Dessutom blev den totala mängden kroppsfett högre efter mättat fett, medan ökningen av muskelmassa stället var tre gånger lägre efter kosten med mättat fett jämfört med fleromättat fett.

När det gäller risken att utveckla diabetes och hjärtkärlsjukdomar är det av större betydelse var på kroppen fettet lagras än hur mycket fett man har på kroppen. Bukfetma, liksom en hög andel fett i levern, är nära förknippade med ökad risk att utveckla typ-2 diabetes. Dessa fettdepåer är därför viktiga måltavlor för nya läkemedel och koststrategier. En rad studier har indikerat att ett högt intag av fleromättade fetter från växtoljor och nötter är kopplat till minskad risk för typ-2 diabetes, men orsakerna till detta har varit oklara.

Den aktuella studien föreslår en potentiell förklaring till ett sådant samband, och visar att fleromättade fettsyror kan påverka kroppens fettfördelning mer gynnsamt än mättade fetter, troligtvis genom att styra en ökad förbränning eller en minskad lagring av bukfett i samband med en kaloririk kost.

Forskarna kunde även se att en överkonsumtion av mättade fetter verkar kunna ”slå på” vissa gener i fettväven som ökar fettinlagringen i buken, samt försämrar insulinregleringen. Fleromättat fett kan istället ”slå på” gener i bukfettet som i sin tur är kopplad till minskad inlagring av fett och förbättrar kroppens sockeromsättning. Här behövs dock ytterligare forskning för att förstå hur detta sker på människa.

Upptäckten kan vara en bidragande orsak till att vissa individer har benägenhet att ansamla fett i levern och i buken. De nya resultaten föreslår att kostens fettsammansättning på längre sikt kan vara av betydelse för att förebygga fetma-relaterade sjukdomar i ett tidigt skede, innan övervikt har utvecklats

Detta är högintressant då det i dag saknas förebyggande behandling av fettlever och bukfetma. De nya rönen stöder även de nya nordiska näringsrekommendationerna där det bland annat föreslås att man ska byta ut en del mättat fett från till exempel kött, smör och palmolja till omättade fetter från växtoljor och fet fisk, säger Ulf Risérus.

Nästa steg är att ta reda på mer i detalj vad som händer i kroppen när man äter de olika fetterna, samt studera hur effekterna blir hos överviktiga individer med förhöjd risk för typ-2 diabetes.

– Vi kommer bland annat att med ny avancerad PET-MR-teknik ta reda på var olika fetter i maten tar vägen i kroppen, och hur muskelmassan kan påverkas både på cell- och molekylnivå, säger Ulf Risérus, docent vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap och ansvarig för studien.

Studien har genomförts vid Akademiska sjukhuset och Uppsala universitet i samarbete med Karolinska Institutet.

Nästan 10 procent av USAs befolkning har diabetes

Andelen amerikaner med diabetes har fördubblats sedan 1988 och nu har nära var tionde amerikan diabetes. Ökningen av diabetes går hand i hand med ökningen av  övervikt och fetma.

Läs mer: http://health.usnews.com/health-news/articles/2014/04/14/nearly-10-percent-of-us-adults-now-have-diabetes-study?utm_content=bufferc69c0&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer

Mer än var tionde vuxen drabbas av läkemedelsrelaterad sjuklighet

Mer än tolv procent av den vuxna befolkningen i Sverige har sjukdomar som är relaterade till läkemedelsanvändning. Det visar en avhandling vid Sahlgrenska akademin.

Katja Hakkarainen och hennes forskarkollegor har med hjälp av enkäter till 7 099 vuxna i Sverige och uppgifter ur medicinska journaler från 4970 vuxna i Östergötland kartlagt den läkemedelsrelaterade sjukligheten, innefattande biverkningar, förgiftningar, läkemedelsberoende, otillräckliga effekter av läkemedel och avsaknad av läkemedelsbehandling.

Studierna, som redovisas i Katja Hakkarainens avhandling, visar att 19 procent av alla vuxna i Sverige rapporterar någon form av läkemedelsrelaterad sjuklighet, och att 12 procent haft detta enligt sjukvårdsjournalerna. Den sjuklighet som rapporterades mest var läkemedelsbiverkningar och att det använda läkemedlet haft otillräcklig effekt.

Ännu en anledning att välja motion som medicin när det är möjligt. Fysisk aktivitet ger positiva sidoeffekter för hälsan och gör att vi mår bättre.

 

Lyckad metod för förändring av levnadsvanor minskar risken för stroke

Mer än var tionde kvinna i Göteborgsområdet drabbas någon gång i livet av en stroke. Det visar resultat från den omfattande kvinnostudien vid Göteborgs universitet. Forskarna har också med framgång provat en metod där patienter som söker till vårdcentraler uppmuntras till förebyggande livsstilsförändringar.

I den välkända undersökningen har forskare vid Göteborgs universitet sedan slutet av 1960-talet kartlagt hälsan hos 1462 kvinnor i Göteborgsområdet. I den senaste studien har forskarna fokuserat på risken för stroke. Studien visar att under de 32 år som kvinnorna följdes drabbades 13 procent av kvinnorna av stroke i form av hjärninfarkt och/eller hjärnblödning.

Kartläggningen visar att risken för stroke har ett starkt samband både med livsstilsfaktorer som övervikt och rökning, och med medicinska riskfaktorer som högt blodtryck, hjärtflimmer och diabetes. Exempelvis var risken för stroke dubbelt så stor för kvinnor som hade ett konstaterat hjärtflimmer jämfört med friska kvinnor.

– Det är angeläget att förebygga stroke genom att förändra riskbeteenden som låg fysisk aktivitet, rökning, dåliga kostvanor, stress och pressad livssituation och att finna verktyg för detta i primärvården. I studien såg vi också ett starkt samband mellan ökad fysisk aktivitet och ett ökat upplevt välbefinnande hos kvinnorna, säger Ann Blomstrand som presenterar rönen i sin avhandling.

För att identifiera motiverade patienter har Ann Blomstrand och hennes medarbetare provat en ny metod, där både manliga och kvinnliga patienter vid åtta av Närhälsans vårdcentraler på Hisingen fick medverka i en enkät om sin livsstil samt erbjöds att få göra en hälsoprofil, medverka i hälsosamtal och kontrollera blodtryck och blodsocker.

De som i enkäten uppgav en ”inte så bra livsstil” och samtidigt ville göra något åt det erbjöds att delta i programmet. En uppföljning ett år senare visade att av de 2 120 deltagare som medverkat hade många sänkt sitt blodsocker och blodtryck, minskat i vikt och midjemått och hade lägre BMI mätt som medelvärden.

Även alkoholvanorna hade förändrats till det bättre: av de 55 som i enkäten uppgav en hög konsumtion rapporterade nästan två tredjedelar, 35 personer, att de minskat sin alkoholkonsumtion ett år senare. Tjugo procent av deltagarna angav ett generellt ökat välbefinnande.

– Vår studie visar att man med livsstilsfrågor framgångsrikt kan fånga in motiverade individer, och att de med stöd från vårdpersonal ofta kan engageras i sin egen förebyggande vård. Detta gynnar i sin tur välbefinnandet och kan minska risken för folksjukdomar som stroke, hjärtsjukdom och diabetes, säger Ann Blomstrand.

De positiva erfarenheterna av projektet har gjort att Närhälsan i Västra Götalands påbörjat införandet av metoden.

Avhandlingen: Life style intervention in primary care and aspects on stroke preventionlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Malou Efter tio i TV4 från 2017-03-27: Professorn Carl Johan Sundberg om träningens fantastiska konsekvenser. Träning är det enda som hjälper vid cancerrelaterad trötthet. Ny forskning indikerar även att vår hud föryngras av träning. Publicerades den 27 mars 2017