På gång

Var med och gör skillnad! Bli medlem i YFA

Medlemskap i YFA, som självklar aktör inom hälsofrämjande fysisk aktivitet, är ett bra sätt att fördjupa sitt intresse, utöka nätverk och kontakter, få rådgivning och hålla sig uppdaterad inom området. Två tredjedelar av sjukdomarna i världen kan enligt WHO förebyggas...

läs mer

Uppdatering av FYSS

Uppdateringen av handboken FYSS är nu på gång!  I juni 2013 påbörjade Yrkesföreningar för Fysisk Aktivitet (YFA) arbetet med uppdateringen av handboken Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling, FYSS. Ett knappt sjuttiotal författare har arbetat med...

läs mer