Samverkan ska få européer att röra på sig mer

Samverkan ska få européer att röra på sig mer. EU-kommissionen och världshälsoorganisationen WHO har kartlagt EU-ländernas insatser för att öka den fysiska aktiviteten. I Sverige har bland annat skolverket, Socialstyrelsen, Riksidrottsförbundet och...

Skolbarns hälsovanor i Sverige 2017/18 – grundrapport

Skolbarns hälsovanor i Sverige 2017/18 är en grundrapport från Folkhälsomyndigheten där skolbarns levnadsvanor presenteras ”Skolbarns hälsovanor (Health Behaviour in School-aged Children) är en internationell enkätundersökning bland barn i åldrarna 11, 13 och 15...
RSS
Facebook
Twitter