YFAs årsmöte 2019 – vårt 20e!

Ännu ett årsmöte är avklarat – vårt tjugonde! Vår nya styrelse består av ordf Ing-Mari Dohrn, vice ordf Eva Jansson, Mats Börjesson, Margareta Eriksson, Matti Leijon, Charli Eriksson, Lena Kallings och Ewy Thörnqvist. Under YFAs årsmöte avtackade vi Agneta Ståhle och...

Samverkan ska få européer att röra på sig mer

Samverkan ska få européer att röra på sig mer. EU-kommissionen och världshälsoorganisationen WHO har kartlagt EU-ländernas insatser för att öka den fysiska aktiviteten. I Sverige har bland annat skolverket, Socialstyrelsen, Riksidrottsförbundet och...

Skolbarns hälsovanor i Sverige 2017/18 – grundrapport

Skolbarns hälsovanor i Sverige 2017/18 är en grundrapport från Folkhälsomyndigheten där skolbarns levnadsvanor presenteras ”Skolbarns hälsovanor (Health Behaviour in School-aged Children) är en internationell enkätundersökning bland barn i åldrarna 11, 13 och 15...
RSS
Facebook
Twitter