Goda effekter för barnens studieresultat är ett av resultaten som presenteras i litteraturöversikten ”Teaching with the Sky as a Ceiling: A review of research about the significance of outdoor teaching for children’s learning in compulsory school” En litteraturöversikt om utomhusbaserat lärande av Johan Faskunger et al..Se länk.

Please follow and like us:
RSS
Facebook
Twitter