2018


World Health Assembly har antagit en strategisk plan på fem år, skapad för att världen ska nå hållbarhetsmålen med ett specifikt fokus på SDG3: säkerställa hälsosamma liv och främja välmående för alla i alla åldrar före 2030. Se länk.