Yrkesföreningar för fysisk aktivitet (YFA) söker en projektsamordnare/kanslist på deltid (50%) fram till och med september, med chans till förlängning. Tjänsten består av två delar. Som projektsamordnare kommer du att koordinera arbetet med handboken FYSS 2017 på engelska och en populärvetenskaplig version av FYSS. Som kanslist kommer din främsta uppgift vara att administrativt stödja YFAs styrelse. För mer information om YFA och FYSS se www.yfa.se och www.fyss.se .

Tjänsten innebär:

  • Samordna/koordinera arbetet med FYSS 2017 på engelska och populärvetenskaplig version av FYSS 2017.
  • Administrativt stödja styrelsen i YFAs löpande verksamhet och fortlöpande rapportera till styrelsen.
  • Ansvara för en av styrelsen initierad dialog med YFAs webbredaktör som sköter YFAs och FYSS hemsidor.
  • Fungera som YFAs mötessekreterare vilket innefattar att planera och kalla till föreningens olika möten samt föra protokoll vid dessa.

Din profil:

  • Avslutad högskoleutbildning inom relevant område, t.ex. hälsopedagog
  • Administrativ erfarenhet
  • Strukturerad och noggrann
  • Intresse av fysisk aktivitet och dess påverkan på hälsan

Om FYSS och YFA

FYSS 2017 är den tredje reviderade upplagan av FYSS, en evidensbaserad handbok som beskriver hur fysisk aktivitet kan användas för att förebygga och behandla en mängd olika sjukdomstillstånd. FYSS har producerats av Yrkesföreningar för Fysisk Aktivitet (YFA) och riktar sig i första hand till hälso- och sjukvårdens personal som ett beslutsstöd vid rådgivning om fysisk aktivitet.

Om ansökan Får mer information kontakta Ing-Mari.dohrn@ki.se eller eva.jansson@ki.se. Ansökan sker till Ing-Mari.dohrn@ki.se eller eva.jansson@ki.se senast 31/1. Tillträde slutet av februari/början av mars.